Serveis > CONSULTORIA > Econòmic-Financera
  • Confecció de plans de viabilitat y projeccions econòmic - financeres.
  • Implantació i seguiment de sistemes de control pressupostari.
  • Implantació i desenvolupament de sistemes de control d'inventaris i de gestió d'existències.
  • Assessorament per la creació, evolució o millora del control de gestió.
  • Implantació i seguiment de sistemes de control d'actius fixes i les seves amortitzacions.
  • Assessorament en el desenvolupament de plans de finançament tant per a circulant com per a Actius Fixes.
  • Gestió de préstecs i crèdits.
  • Implantació i desenvolupament de la gestió de Tresoreria.
  • Gestió de capitals.

Econtrol Assessors i Consultors, S.L.

c/ Mataró, 29-31, 2º 2ª P.I. Jordi Camp 08403 Granollers - Barcelona - Spain

tel. +34 93 879 26 93 Fax +34 93 860 16 55 e-mail: econtrol@econtrol-assessors.com