Serveis > ASSESSORAMENT I GESTIÓ > Àrea Laboral

El nostre equip de professionale, resol totes les qüestions necessàries per a les empreses compleixin les seves obligacions en matèria laboral i de Seguretat Social.

Alguns dels nostres serveis:

 • Liquidació de quotes de la Seguretat Social.
 • Gestió de Nòmines.
 • Contractació laboral i variacions.
 • Liquidació retencions per IRPF.
 • Altes / Baixes autònoms i empreses.
 • Tramitació documentació, gestió i representació davant la Inspecció de Treball, CEMAC, OTG, INSS, Tresoreria Territorial.
 • Tramitació Pensions de Jubilació, Viudetat i Ajuts familiars.
 • Assessorament Laboral:
  • Estratègia en la política de personal.
  • Anàlisi de funcions i objectius dels llocs de treball.
  • Tipus de contractació i condicions salarials.
  • Convenis Col.lectius.
  • Seguretat Social.
  • Normes de seguretat i higiene en el treball.
  • Prevenció de Riscos Laborals.

Econtrol Assessors i Consultors, S.L.

c/ Mataró, 29-31, 2º 2ª P.I. Jordi Camp 08403 Granollers - Barcelona - Spain

tel. +34 93 879 26 93 Fax +34 93 860 16 55 e-mail: econtrol@econtrol-assessors.com