Serveis > ASSESSORAMENT I GESTIÓ > Àrea Fiscal

La nostra experiència i implicació amb els clients ens permeten ajudar a les empreses a que estalviïn impostos alhora que compleixen la normativa vigent, mitjançant de una bona planificació fiscal.

Alguns dels nostres serveis:

 • Tramitació i liquidació d'obligacions tributàries:
  • IRPF- Determinació de rendiments i Pagaments a compte..
  • IP - Impost sobre el Patrimoni.
  • IS - Impost de Societats.
  • IVA - Declaracions i Pagaments fraccionats.
  • IAE - Altes, modificacions i baixes.
  • Cens Empresarial.
 • Ajornament de pagaments.
 • Revisió Fiscal.
  • Quadre de bases imposables i quotes declarades dels diferents impostos.
  • Correlació comptable.
  • Aplicació de les amortitzacions fiscalment deduïbles.
  • Aplicació dels diferents incentiu fiscals.
  • Deducció i criteri d'imputació comptable en els ingressos i despeses.
  • Avaluació de contingències fiscals.
 • Assessorament i Planificació Fiscal:
  • Criteris d'imputació plurianual.
  • Incentius fiscals.
  • Sistemes d'amortització més adients.
  • Fonts de finançament de les inversions sota criteris fiscals (hipoteques, leasing, renting, préstecs, etc.).
  • Quota de liquidació d'impostos a declarar per la companyia, amb l'anàlisi i previsions més convenients.
 • Anàlisi o dictàmens fiscals sobre operacions i fets concrets.
  • Operacions de Permuta i canvi.
  • Tributació en operacions amb valors mobiliaris i immobiliaris.
  • Transmissió i gestió fiscal de patrimonis.
  • Assessorament en successions i donacions.
 • Actualització d'impostos retardats o situació irregular.
 • Assessorament i representació davant la inspecció fiscal.

Econtrol Assessors i Consultors, S.L.

c/ Mataró, 29-31, 2º 2ª P.I. Jordi Camp 08403 Granollers - Barcelona - Spain

tel. +34 93 879 26 93 Fax +34 93 860 16 55 e-mail: econtrol@econtrol-assessors.com